JUDr. DOROTA KUNSTOVÁ

ADVOKÁTKA

O mně

Právnické praxi se věnuji od roku 2015, od složení advokátních zkoušek provozuji vlastní advokátní kancelář. Má praxe je založena na budování dlouhodobých vztahů s klienty, na odbornosti, vstřícnosti a osobním přístupu. Svým klientům poskytuji služby pro jejich pracovní i soukromé aktivity.

Poskytuji právní servis jak klientům z řad živnostníků, tak i malým a středním podnikům či nepodnikatelským subjektům (bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, zapsané spolky…). Mohu tedy nabídnout právní služby v oblasti všeobecného práva, a to zejména v oblasti smluvní problematiky, dále v oblasti nemovitostí a bytového práva, při řešení občanskoprávních i obchodních sporů a zastupování před soudy a dalšími orgány veřejné moci a státní správy. Právní služby poskytuji i v oblasti práva pracovního či trestního. Ve své právní praxi jsem získala zkušenosti i se zastupováním korporátních klientů v oblasti vymáhání větších či menších portfolií pohledávek.


Neváhejte se na mě obrátit, pokud:

  • chcete smluvně podchytit spolupráci s Vaším obchodním partnerem,
  • prodáváte, kupujete, darujete či pronajímáte nemovitost a potřebujete pomoci s přípravou či kontrolou smluv (rezervační, kupní, nájemní, na úschovu kupní ceny…),
  • potřebujete pomoci s vymáháním pohledávky či jiného plnění,
  • jste sami žalováni,
  • jste podezřelým, obviněným, případně poškozeným v trestním řízení,
  • potřebujete pomoci se zápisem do obchodního rejstříku,
  • nebo pokud potřebujete pomoci najít řešení jakéhokoli jiného problému, který Vám život přinesl.


Dále poskytuji služby advokátní úschovy peněz či listin a činím prohlášení o pravosti podpisu (a to i mimo sídlo své kanceláře).

Právní služby poskytuji v českém, anglickém a německém jazyce.

Nespecializuji se na problematiku práva daňového a práva kapitálového trhu.