JUDr. DOROTA KUNSTOVÁ

ADVOKÁTKA

Odměna

Odměna za poskytnuté právní služby je sjednávána individuálně na základě rozsahu a složitosti řešené problematiky. Odměna proto může být sjednána jak hodinovou sazbou, tak pevně stanovenou částkou za vyřešení celé věci či kombinací obojího. Hodinová sazba se odvíjí od složitosti případu a typicky se pohybuje v rozmezí 1.500 – 2.500,- Kč (bez DPH).

Pokud k dohodě o výši odměny nedojde, stanovuje se odměna podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Nejsem plátcem DPH.