JUDr. DOROTA KUNSTOVÁ

ADVOKÁTKA

Informace pro spotřebitele

Pokud jste ve vztahu ke mně spotřebitelem a nejste spokojeni se mnou poskytnutými právními službami, máte od února 2016 v souladu se zákonem č. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, možnost obrátit se na orgán pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterým je v případě sporu mezi spotřebitelem a advokátem Česká advokátní komora, sídlem Národní 16, Praha 1, PSČ 110 00 (www.cak.cz).